28 Day Thailand and Vietnam Combination Adventure Tour

Thailand & Vietnam Adventure Tour

Immerse yourself in the beauty of tropical beaches, lush rainforests, serene rice paddies, and vibrant cities on this incredible adventure through Thailand and Vietnam. These two countries offer unique experiences and captivating cultures, showcasing the warmth and generosity of their people.

Join us on this exclusive U.Trip as we delve into the rich and diverse spice food culture, exploring the tantalizing flavors that define these regions. From bustling street markets to intimate cooking classes with local families, your taste buds will be delighted at every turn.

But this adventure is not just about food. It’s about immersing yourself in the heart of these countries, experiencing the thrill of zip-lining through lush jungles and navigating exhilarating white-water rapids. Indulge in lazy days on picturesque beaches, basking in the warmth of the sun and swimming in the crystal-clear ocean waters. And when the night falls, join the vibrant beach parties, dancing and creating memories that will last a lifetime.

But it doesn’t end there. This journey is about connecting with the locals, learning from their traditions and customs. Join local fishermen as they teach you the art of crabbing, visit traditional tribes and witness their way of life, and gain valuable insights into the local cultures that make these countries so unique.

And of course, no adventure in Thailand and Vietnam would be complete without sampling their authentic cuisines. Challenge your taste buds with the infamous ”Thai Spicy” dishes and indulge in the aromatic flavors of Vietnamese delicacies.

This trip is a harmonious blend of fast-paced excitement and slow, leisurely moments, allowing you to truly immerse yourself in the wonders of these two incredible countries. Prepare to be inspired by magnificent temples, captivated by stunning landscapes, and touched by the genuine hospitality of the locals.

Join us on this Thailand and Vietnam adventure and embark on a journey that will awaken your senses, ignite your spirit of adventure, and create memories that will last a lifetime.

I korthet

Från: $3,015

$365 per person
Ta det mest meningsfulla jobbet i världen, där dina nya chefer är elefanter i Thailand och ditt jobb är att ödmjukt hjälpa dem att lära sig vad det innebär att vara fri. Mer information...

Kombinera eller uppgradera din resa med någon av dessa resor

Ta det mest meningsfulla jobbet i världen, där dina nya chefer är elefanter i Thailand och ditt jobb är att ödmjukt hjälpa dem att lära sig vad det innebär att vara fri.

Tropiska stränder, frodiga regnskogar, täta djungler, pulserande städer, spektakulära rätter och några av de mest underbara människorna på planeten – det här är Thailand!!!

KUNSKAP ÄR MAKT NÄR DEN ANVÄNDS VÄL

Ditt förväntade fotavtryck på denna resa: 0,00 ton CO2

(exklusive flygresor). Ta reda på mer om vårt åtagande att resa netto-noll och hur du kan minska ditt fotavtryck.

Din lokala investering på denna resa:

Det genomsnittliga förväntade belopp som våra U.Travellers spenderar och som går direkt in i den lokala ekonomin.

Läs mer om vår kärlek till att stödja lokala företag

Varför välja en U. Trip

  • Det enda reseföretaget som koldioxidberäknar och kompenserar varje del av din U.Trip, som en del av din kostnad! Från flygbiljetter till alla koldioxidkostnader i samband med boende, aktiviteter, måltider och transporter. Det innebär att du väljer att resa på ett ansvarsfullt sätt med ett företag som sätter människor och miljö i första rummet! U. har förenklat beslutsfattandet så att du kan fokusera på att välja den bästa resan för dina äventyr!
  • Fler paket än på andra resor, vilket innebär att du får mer valuta för pengarna, ser mer och upplever mer!
  • Investera i dig själv och din framtid med en U.Trip som sömlöst kombinerar det roliga, spännande och äventyrliga med gap year och backpackerresor med Impact Experiences som ger mervärde till ditt ”jag” och ditt CV.
  • U. ger dig möjlighet att utmana din egen världsbild genom att få förstahandsupplevelser av lokala samhällen och de utmaningar de står inför.
  • Ett team med över 100 års samlad reseerfarenhet

Would you like one of our U.Team to give you a call?

Let us know when and we will make it happen.

We can help you!

Would you like one of our U.Team to give you a call?

Let us know when and we will make it happen.

We can help you!

Would you like one of our U.Team to give you a call?

Let us know when and we will make it happen.

We can help you!

Vill du att någon i vårt U.Team ringer upp dig?

Låt oss veta när, så ser vi till att det blir av.

Vi kan hjälpa dig!

Kookie koalan säger:

”Vi använder cookies för att göra din upplevelse av den här hemsida bättre!

Säg att det är okej eller så kan du läsa mer information i vår Cookiepolicy.”