Frivilligarbete

Varje ögonblick av din U.Journey återspeglar vår vision att vara världens ledande skapare av hållbara och transformativa reseupplevelser. Vi närmar oss alla våra resor med en oförlåtligt enkel och direkt övertygelse – att ”resor skapar bättre människor”. Genom att uppleva och knyta an till andra kulturer hoppas vi att ni blir bättre, mer livsutbildade, mer förstående, mer respektfulla och mer toleranta människor. Det är detta som är effekten! Upplevelser som vi skapar inom ramen för en resa.

Dessa speciellt utformade längre Impact! Upplevelser är till för dem som verkligen vill göra något annorlunda med sina resor. De ger dig möjlighet att fördjupa dig i genuina lokala projekt som vi har validerat för deras äkthet. I dessa projekt kan du faktiskt göra skillnad och lära dig en hel del själv på vägen.

Refine your search