Rese- och avbeställningsförsäkringar

Du måste ha en reseförsäkring för att resa med oss och de flesta av våra samarbetspartner. Reseförsäkringar finns i alla former och storlekar – vissa täcker flera resor, vissa täcker medicinska nödsituationer, vissa kan du skaffa via ditt kreditkort eller din bank och vissa är extremt omfattande. Vi har samarbetat med de bästa i branschen för att förenkla reseförsäkringen för dig. Vi erbjuder två typer av reseförsäkringar:

Avbeställningsförsäkring

Avbeställningsförsäkringen täcker kostnaden för din resa om du inte ajälv kan resa. Detta gäller alltså inte om själva resan ställs in utan snarare om du blir sjuk eller skadad och inte kan resa. Kriterierna för när avbeställningsförsäkringen gäller är följande:

  • Död eller akut sjukdom/skada hos dig (den försäkrade personen) eller en nära familjemedlem.
  • Om du av medicinska skäl inte kan vaccinera dig
  • Om du kallas till militärtjänst eller som vittne i en domstol.
  • När Utrikesministeriet (eller liknande) avråder från inresa, men flygbolaget/resebolaget fortsätter att resa till området.

Kostnaden för avbeställningsförsäkringen är 7 % av resans totala kostnad vid bokningstillfället. Den måste betalas när du gör din första bokning. Avbeställningsförsäkringen täcker inte eventuella kreditkortsavgifter eller administrativa avgifter som leverantörerna tar ut, men den täcker huvuddelen av din resa. När du börjar resa gäller avbeställingsförsäkringen inte längre och då behöver du en reseförsäkring.

Reseförsäkring

När du börjar resa behöver du en reseförsäkring för allt från inställda flygresor till medicinska nödsituationer. Vi vet att det är en av de kostnader som du önskar att du inte behövde betala – men när tiden kommer och du behöver den kommer du att vara tacksam.

 

En reseförsäkring med U. är mycket enkel att beräkna:

  • För resor över hela världen UTAN USA och Kanada €2,20 per dag
  • För resor över hela världen inklusive USA och Kanada €2,88 per dag

 

Det är så enkelt: räkna ut hur många dagar du ska resa och vart du ska. Räkna från och med den dag du åker – inte från och med den dag du anländer, och från och med den dag du kommer tillbaka, inte från och med den dag du åker för att komma tillbaka. På så sätt kan du till exempel försäkra dig om att du är försäkrad om ditt flyg för att påbörja resan blir försenat eller inställt.

Så vad ingår?

Försäkringsbelopp (per försäkrad person, för alla avsnitt nedan)
Avsnitt 1. Sjukvårdskostnader vid skada eller plötslig sjukdom

Förmån för rum och kost på sjukhus: Tillhör priset för halvprivatrum

Förmån för intensivvårds- och hjärtsjukvårdsavdelning

Sjukhus- eller dagkirurgiförmåner för olika utgifter

Förmåner till kirurg (inom eller utanför sjukhus) 

Anestesiförmåner

Diagnostisk röntgen och laboratorieförmåner Ambulansförmåner

Konsultationsförmåner för slutenvård eller öppenvård Förmåner för receptbelagda läkemedel

Tandskydd för nödsituationer (i händelse av en olycka)

Palliativ tandvård

Om den betalas i sin helhet ska dock följande tilläggsgränser gälla:

  • €100.000 för personer över 70 år.
  • €100.000 för behandling av kroppsskador till följd av användning av sportfordon eller andra två- eller trehjuliga motordrivna fordon.
  • €30.000 för akut behandling av en akut försämring av ett befintligt medicinskt tillstånd
  • €15 000 för graviditetskomplikationer upp till den 20:e graviditetsveckan.

€ 250.00

Avsnitt 2. Förmåner för sjuktransporter

Akut medicinsk evakuering och hemtransport

betalas helt och hållet

Hemtransport eller begravning på plats

€ 25.000

Återförening för akutsjukvårdare

Biljett för tur- och returresa i ekonomiklass (upp till det försäkrade beloppet).

Fortsättning (återvändande till värdlandet)

€ 5.000

Medmänsklig repatriering

€ 5.000

Avsnitt 3. Icke-medicinska förmåner

Försening av resan med 6 timmar eller mer

€ 2.000 inklusive logi
(€ 150/dag)

Dagersättning för sjukhusvistelse

€ 50 varje 24 timmar
(från och med den tredje dagen av sjukhusvistelsen)/upp till € 1.000

Missad anslutning

€ 1.000

Förlust av bagage

€ 2.000

Försening av bagage

€ 100 per dag; upp till € 300 max

Förlorat eller stulet pass

€ 100

Ansvar för tredje part inklusive personskador och egendomsskador

€ 10.000

Avsnitt 4. Avbokning/avbrott av resa

Avbeställning/avbrott av resan

€ 5.000 – € 100 självrisk

”Coronavirus SARS CoV2 (COVID-19) tester och behandling (undantag för epidemier eller pandemier är inte tillämpliga för COVID-19)
medicinsk evakuering i samband med COVID-19;
PCR-test för att upptäcka virus för COVID-19 om läkaren ordinerar detta vid bekräftade symtom;
Behandling av COVID-19-infektion, inklusive sjukhusvistelse, läkemedel och lokala transportkostnader.
eventuella komplikationer som kan uppstå. Undantag:
exkluderingar: snabb testning av antikroppar;
Tester som den försäkrade personen genomgår för att uppfylla kraven från de myndigheter som gäller för personer som reser in i ett land från ett annat land;
Tester som den försäkrade personen genomgår utan läkares ordination.”

Med förbehåll för de relevanta gränser som fastställs i andra delar av förmånsbilagan, dock högst €100.000 sammanlagt.

Vad som inte ingår

Både avbeställningsförsäkringen och reseförsäkringen täcker inte redan existerande medicinska tillstånd eller skador. Kontakta U. Team om du har några frågor om detta. En medlem av U. Team hjälper dig med eventuella andra villkor eller undantag.

Köp en reseförsäkring nu